Skip links

World Youth Skills Day

De World Youth Skills Day (WYSD) is aangewezen door de VN Algemene Vergadering in 2014, in samenwerking met UNESCO-UNEVOC. Deze dag is niet alleen een kans voor jongeren, maar ook voor de technische beroepsonderwijsinstellingen (TBOI) en stakeholders uit de publieke en private sector om het belang van het uitrusten van jongeren met vaardigheden voor werkgelegenheid, waardig werk en ondernemerschap te erkennen en te vieren.

Waarom WYSD van belang is voor NedMI

Een van de belangrijkste agendapunten van Nederland Maakt Impact is de jonge Nederlanders de mogelijkheid bieden om de nodige vaardigheden op te doen om je carrière een boost te geven, om een project en/of bedrijf op te zetten, of om positieve veranderingen in de maatschappij teweeg te brengen.

Waarom is WYSD belangrijk?

De stijgende jeugdwerkloosheid is een van de meest uitdagende problemen waarmee economieën en samenlevingen in de wereld van vandaag worden geconfronteerd. Dit geldt zowel voor ontwikkelde als opkomende economieën. Volgens de meest recente wereldwijde werkgelegenheidstrends voor jongeren 2020, is er sinds 2017 een opwaartse trend in het aantal jongeren dat geen baan heeft en geen onderwijs of opleiding volgt.

In 2016 waren er wereldwijd 259 miljoen jongeren geclassificeerd die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen.  Dit is een aantal dat opliep, tot naar schatting 267 miljoen in 2019 en naar verwachting zal blijven stijgen tot ongeveer 273 miljoen jongeren in 2021. Qua percentage was de trend ook licht gestegen van 21,7% in 2015 tot 22,4% in 2020 – wat inhoudt dat de internationale doelstelling om het wereldwijde jeugdwerkloosheidsprobleem tegen 2020 te verlagen, niet zal worden gehaald.

Welke rol spelen de TBOI?

Bij het bereiken van de opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) voor 2030 staan onderwijs en opleiding (SDG-doel 4) ​​centraal: “Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van kansen voor levenslang leren voor iedereen.”

Education 2030 besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van technische en beroepsvaardigheden. Toegang tot betaalbare technische en beroepsopleidingen van hoge kwaliteit is één van de belangrijkste agendapunten. Hieronder vallen de verwerving van technische en beroepsvaardigheden voor werkgelegenheid, waardig werk en ondernemerschap, de opheffing van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en het waarborgen van toegang voor de kwetsbaren.

In deze context wordt van TBOI verwacht dat ze voldoen aan de eisen van economische, sociale en ecologische aard, door jongeren en volwassenen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben voor werkgelegenheid, fatsoenlijk werk en ondernemerschap, het bevorderen van billijke, inclusieve en duurzame economische groei en het ondersteunen van transities aan groene economieën en ecologische duurzaamheid.

Skills In Action

Ieder jaar nodigt UNESCO-UNEVOC iedereen uit om geweldige momenten vast te leggen wanneer vaardigheden in actie zijn, en laat zien hoe TBOI en ontwikkeling van vaardigheden bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid en ondernemerschap voor jongeren. Vanwege de voortdurende sluiting van scholen en opleidingsinstellingen, zal de #SkillsinAction-fotowedstrijd dit jaar worden gehouden in September 2020. Klik hier voor meer informatie over de fotowedstrijd.

X