Skip links

Rolmodellen: onze drijfveren en inspiratiebronnen

Grote inspiratiebronnen voor impactmakers zijn de rolmodellen die zij hebben. Van persoonlijke kringen tot grote en bekende namen, iedereen kan een rolmodel zijn. In deze blog vertellen onze NedMI-teamleden Buse, Iskren en Roxanne wie hun rolmodellen zijn.

Buse – Diversen

“Het zijn zij die een voorbeeld- en/of identificatiefunctie bekleden, die ons inspireren en die delen in ons raken. Delen waar we belang aan hechten en die we meestal blijvend willen ontwikkelen. Zo heeft dichter, filosoof en mysticus Jalal ad-Din Rumi me sinds mijn tienerjaren weten te raken in spiritualiteit en levenswijsheid. In zijn holistische benadering wordt ieder mens, ongeacht culturele of religieuze afkomst, verwelkomd en met elkaar verbonden. Deze benadering reikt niet enkel tot zijn mensbeeld, maar ook tot zijn gods- en wereldbeeld. Ik sla zijn meesterwerk, de Masnavi, regelmatig voor een inspiratieboost open.
Maar meerdere personen hebben me te weten inspireren en raken.
Voor mij is de voormalige Uruguayaanse president – ook wel bekend als ‘s werelds armste president -José Mujica en diens keuzes rondom materie een afkijkbron voor bescheidenheid en soberheid.
Daarnaast hebben dr. Maria Montessori’s visie en methode mijn eigen pedagogische blik verruimd en beschouw ik daaropvolgend Eric van ‘t Zelfde als een vooraanstaande nationaleonderwijsheld.
Tot slot vind ik de bevlogen fotograaf Jimmy Nelson een voorbeeldfiguur in
wereldburgerschap. Zowel zijn werk als zijn houding t.o.v. wereldburgers blijf ik bewonderenswaardig vinden.
Mijn primaire en meest nabije rolmodellen in ethiek zijn echter mijn ouders. Los van wat zij mij op dit front hebben bijgebracht, hebben zij ook altijd volgens die overdracht gehandeld. Ik heb door hun gedragsrepertoire geleerd wat voor diepliggende waarde er in delen schuilt. Het delen van ‘bezit’, kennis, liefde, warmte en tijd: alles vermeerdert en krijgt daadwerkelijke betekenis wanneer het gedeeld wordt.
En dat is exact wat rolmodellen doen: het (onbewust) delen van hun successen,
persoonlijkheid, waarden en/of expertise, en daarmee een sneeuwbaleffect creëren. Opdat we altijd ontvankelijk blijven voor deze waardevolle delingen.”

Iskren – Mijn vader

“Mijn rolmodel in het leven is mijn vader. Hij is een rechtvaardige man en kiest er altijd voor om het goede te doen, zelfs wanneer het goede hemzelf of zijn naasten benadeelt. Dat vergt enorm veel kracht en uithoudingsvermogen, maar daar respecteer hem juist erg om. Rechtvaardige mensen, zoals mijn vader, inspireren vaak anderen om ook goed te doen. Veel mensen kijken hierdoor vaak neer op mijn vader. Desondanks gaat mijn vader gewoon door en dat vind ik bewonderenswaardig.  Hij zegt altijd dat je naar jezelf moet kijken en niet te veel moet nadenken over wat mensen over je zeggen of vinden. Deze integriteit, gepaard met zelfverzekerdheid die mijn vader uitstraalt,  probeer ik ook in mijn doen en laten te verwerken. En ik denk dat meer mensen dat zouden moeten proberen. Op deze manier zet mijn vader mij aan het denken hoe ik en hoe wij op deze wereld een beter mens kunnen zijn.”

Roxanne – Lucia Rijker

“De laatste tijd ben ik erg onder de indruk van Lucia Rijker vanwege haar rol in Dream
School. Voor degenen die het programma niet kennen: in Dream School nemen Lucia
Rijker en Eric van ‘t Zelfde een groep probleemjongeren onder hun hoede. Hierbij zien we de jongeren ploeteren om hun leven te beteren, gepaard met de nodige
woede-uitbarstingen en pogingen om op te geven.
Wat ik vooral aan Lucia bewonder, is de manier waarop zij zelfs bij de grootste tegenslag
het goede in de jongeren blijft zien en hun te allen tijde met warmte blijft benaderen. Het onvoorwaardelijke vertrouwen dat zij heeft in deze jongeren inspireert mij om ook het beste te blijven zoeken in anderen. Wat een topvrouw!”
X