Skip links

NedMIxPraat

Sinds een aantal maanden heeft Nederland Maakt Impact een nieuw initiatief opgezet: NedMIxPraat. Het NedMI-bestuur vindt het belangrijk om duurzame banden met jonge Nederlanders op te bouwen en is daarom begonnen aan een reeks evenementen in de regio Haaglanden. De evenementen zijn gericht op discussie tussen sprekers die actief zijn in de praktijk van een actueel maatschappelijk vraagstuk dat jonge Nederlanders in het bijzonder aangaat. Bij NedMIxPraat raken jonge Nederlanders geïnspireerd door het verhaal van de spreker en wordt door stellingen en discussiepunten een kritische blik op de huidige maatschappij gestimuleerd. Iedere NedMIxPraat staat een van de vier thema’s van de topconferentie centraal.

NedMIxPraat 1.0: een betaalbare en toegankelijke klimaattransitie
Op donderdag 19 september trapte Nederland Maakt Impact af met een thema-avond over de klimaattransitie. Een onderwerp dat veel jongeren zorgen baart, maar door zijn complexiteit ook als moeilijk bespreekbaar wordt ervaren. Mede dankzij een aanwezige groep van 30 jongeren heeft NedMI daarin verandering gebracht. Met sprekers als Jan Boersema (klimaatwetenschapper en ecotheoloog), Stein Smit (industrieel designer) en Stijn Warmenhoven (initiatiefnemer eerste Nederlandse Klimaatmars) was er een mix van wetenschap, praktijk en politiek activisme in huis waardoor de discussie goed op gang kwam. De jongeren in de zaal stelden hun prangende vragen en gingen stevig het gesprek over de doelmatigheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van verschillende klimaatmaatregelen aan. Het was een interactieve thema-avond waarna bezoekers met een verfriste visie over het klimaatdebat naar huis vertrokken.

Een geïnteresseerd publiek luistert aandachtig naar de sprekers tijdens de eerste editie van NedMIxPraat.

Ik ben er de volgende keer ongetwijfeld weer bij, het was een informele en verhelderende avond voor me.

NedMIxPraat 2.0: prestatiedruk en perfectionisme onder jonge Nederlanders
Wat vaker lummelen, vrede hebben met één bezigheid, verzoeken leren afwijzen en radicale keuzes maken. Een greep uit de verstrekte handvatten omtrent de omgang met prestatiedruk en perfectionisme. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet bezwijken onder de valkuilen van perfectionisme? Op welke manier kunnen stagnerende studenten het beste geholpen worden? Psychiater Erwin van Meekeren trapte de avond af door het publiek over de medische aspecten ervan te informeren. Hij werd opgevolgd door Dahran Coban, raadslid van de Universiteitsraad aan de Universiteit Leiden, wie sprak over haar persoonlijke ervaringen met prestatiedruk in het studentenleven. Julia Matser, oud-voorzitter van jongerenpartij DWARS, sloot af met een verhaal over de campagne #Stressgeneratie, waarmee zij aandacht vroeg voor stress onder jongeren. Middels stellingen dreven verschillende perspectieven over jongerenwelzijn naar boven. De actieve houding van het publiek gaf blijk van de hoge actualiteitsgehalte van dit maatschappelijke probleem. Het evenement bleek dan ook goed te zijn bevallen: “Ik ben er de volgende keer ongetwijfeld weer bij, het was een informele en verhelderende avond voor me.”

Spreker Erwin van Meekeren (psychiater) vertelt het aanwezige publiek over de medische aspecten van perfectionisme en hoe iemand hiermee het best om kan gaan.

NedMIxPraat 3.0: innovatie binnen educatie, over de toekomst van het onderwijs
Dagelijkse media staan er vol van, de discussies lijken onophoudelijk en eveneens duiken de stakingen vanuit het veld frequenter op. Het is onrustig in onderwijsland, dit ontgaat inmiddels geen burger meer. NedMI was nieuwsgierig naar de kern van deze onrust. Daarom stond op 23 januari de derde editie van NedMIxPraat met thema educatie centraal.
Gedegen onderwijs is een fundament van een democratische rechtsstaat. Tegenwoordig lijkt het echter ondefinieerbaar te zijn wat gedegen onderwijs exact inhoudt. Moet het onderwijs beter aangepast worden op de 21e eeuw? Zijn er innovaties nodig? Hoe worden bovendien sociaal ondernemerschap en de weg naar de arbeidsmarkt gestimuleerd?

Jason Frederick van Eunen (Creating Curiosity), Meester Yasin (Meesters met dromen) en Peter Mikhail (Ntrepreneur) beantwoordden vanuit hun onderwijsperspectieven deze vragen. Tegelijkertijd activeerden ze het publiek om de felbegeerde discussie rondom de staat van het onderwijs voort te zetten. Uiteenlopende visies die ieder stof tot nadenken gaven: “We zouden ons op de verbetering van de basiselementen moeten focussen. Zorgen voor goede vakleerkrachten en klassiek onderwijs omarmen.”

Jason Frederick van Eunen (Creating Curiosity), Yasin Yaylali (Meester Yasin) en Peter Mikhail (Ntrepeneur) discussiëren over hoe via het onderwijs sociaal ondernemerschap gestimuleerd kan worden.

NedMIxPraat 4.0: het vrije woord, over de vrijheid van meningsuiting en de grenzen van het maatschappelijk debat
Wordt het Nederlandse debat onder het mom van vrijheid van meningsuiting gepolariseerd? Wie bepaalt wat er onder ‘haatzaaien’ valt? En is het wenselijk om grenzen te stellen aan wat er gezegd wordt in het maatschappelijk debat – van nepnieuws tot grove groepsbelediging?

Donderdag 5 maart stonden deze vragen tijdens NedMIxPraat 4.0 centraal. Mert Kumru, VN-jongerenvertegenwoordiger mensenrechten en veiligheid, bracht het publiek in rechtelijke sferen om vervolgens gezamenlijk over juridische stellingen en vraagstukken te buigen. Het publiek verkende verschillende contexten waarin een bepaalde opmerking dan wel niet gemaakt kan worden en wat wenselijk is om met wetgeving tegen te houden of te stimuleren. Het leverde interessante discussies op die op het scherpst van de snede gevoerd werden.

Mert Kumru (VN-jongerenvertegenwoordiger) neemt het publiek mee in de wereld van de Verenigde Naties.

En nu?

Na de topconferentie zal Nederland Maakt Impact weer terugkeren met een aantal nieuwe NedMIxPraat-edities. We zullen dan wederom met een actueel thema voor jonge Nederlanders de maatschappelijke discussie aanwakkeren en schuwen daarbij geen enkel taboe. Heb jij ideeën voor een nieuwe editie of wil je met ons een NedMIxPraat organiseren? Mail dan naar secretaris@nederlandmaaktimpact.nl (tbv Noah van Meekeren). Hopelijk tot snel!

X