Skip links

Internationale dag van de jeugd

In 1999 hebben de Verenigde Naties 12 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag van de Jeugd. Deze dag staat volledig in het teken van jongeren en stelt hun betekenis voor de wereld centraal. Tijdens deze dag wordt het belang van jongerenparticipatie in economische, sociale en politieke processen erkend en onderstreept. NedMI deelt het belang van deze erkenning en onderstreping, en brengt deze dag daarom graag onder onder de aandacht.

Jongerenbetrokkenheid voor wereldwijde actie

Het thema van dit jaar, ‘Jongerenbetrokkenheid voor wereldwijde actie’, wil de manieren benadrukken waarop de betrokkenheid van jongeren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau verrijkend is voor nationale en multilaterale instellingen en processen. Daarnaast wil het in kaart brengen hoe hun vertegenwoordiging en betrokkenheid bij de formele institutionele politiek aanzienlijk kan worden versterkt.

Nu de Verenigde Naties 75 jaar worden en slechts tien jaar hebben om de  Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren, neemt het vertrouwen in openbare instellingen af. Op internationaal niveau, tegen de achtergrond van een steeds meer gepolariseerde wereld, ondergaat het internationale bestuurssysteem momenteel een legitimiteits- en relevantiecrisis. Deze crisis is met name geworteld in de behoefte om de capaciteit van het internationale systeem te versterken, zodat dringende (mondiale) uitdagingen en bedreigen gezamenlijk het hoofd geboden kunnen worden. 

Het mogelijk maken van jongerenbetrokkenheid bij formele politieke mechanismen vergroot de eerlijkheid van politieke processen door democratische tekorten terug te dringen en draagt ​​bij aan beter en duurzamer beleid. Ook heeft het een symbolisch belang dat verder kan bijdragen aan het vertrouwensherstel in openbare instellingen, vooral onder jongeren. Bovendien vereisen de overgrote meerderheid van de uitdagingen waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd, zoals de COVID-19-uitbraak en klimaatverandering, gecoördineerde wereldwijde actie en de betrokkenheid -en participatie van jongeren om effectief aangepakt te kunnen worden.

Het (inter)nationale streven van NedMI

Ook NedMI is ervan overtuigd dat de verfrissende en vooruitstrevende ideeën van jongeren onmisbaar zijn voor de vormgeving van maatschappijen. Wij geloven niet enkel in hun betrokkenheid en participatie, maar stimuleren het ook voortdurend. Middels onze programmaonderdelen streven wij ernaar zoveel mogelijk nationale talenten aan te wakkeren om positieve veranderingen in het land en de wereld teweeg te brengen. Hen duurzaam verbinden met invloedrijke actoren uit de maatschappij – leiders, deskundigen, bedrijven, onderwijs, overheid – zien wij als een cruciale sleutel tot die positieve veranderingen. Want innovatie wordt gedreven door de nieuwe generatie

# 31DaysOfYOUth

We moedigen jonge Nederlanders aan om mee te doen met  # 31DaysOfYOUth: een social mediacampagne die de hele maand augustus, voorafgaand aan en volgend op de Internationale Dag, het belang van jongeren viert. Bedoeld om het woord te verspreiden en een gesprek op gang te brengen over de betrokkenheid van jongeren voor wereldwijde actie.

X