Skip links

Impactvolle ideeën voor een 1,5 meter-samenleving

Door: Hoessein Alkisaei

In juni hebben wij een oproep aan jongeren gedaan om mee te denken en mee te praten over een 1.5 meter-samenleving. Als reactie hierop hebben wij een hoop interessante inzendingen ontvangen. Deze inzendingen zijn a.d.h.v. de volgende criteria geëvalueerd: 

 • De ingezonden uitdaging is versterkt door de huidige situatie
 • De uitdaging is opschaalbaar
 • De geboden oplossing is concreet
 • Het haalbaarheidsgehalte van de oplossing
 • De oplossing is impactvol van aard

Er zijn twee thematische inzendingen voor verdere uitvoering geselecteerd. Deze geselecteerden worden t.b.v. hun project financieel en adviserend door ons begeleid. De volgende initiatiefnemers starten na de zomer met hun projectrealisatie:

Mohamed Zaatout en Altan Gazibeyoglu

Onderwijsinstellingen hebben nog geen volledig beeld van hoe studenten het onderwijs op afstand ervaren. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom starten Mohamed en Altan een onderzoek naar de bevindingen van studenten omtrent onderwijs op afstand, waarna de uitkomsten ter verwerking en implementatie met de instellingen gedeeld worden.

Wiep Fokker en haar team

Volgens Wiep zijn gevangenissen onvoldoende groen en heeft dit een negatief effect op de gevangenen. Als oplossing hiervoor wilt zij samen met haar team een traject opstellen waarbij er vegetatie binnen de gevangenissen wordt geplant. Hiermee wordt er bijgedragen aan rehabilitatie van gevangenen en vergroening van gevangenissen. In totaal zijn er vier online bijeenkomsten met de betrokken deelnemers geweest. Tijdens deze bijeenkomsten hebben zij hun visies over de (versterkte) maatschappelijke uitdagingen met ons gedeeld. Wij hebben hun stemmen zorgvuldig genoteerd en samengevoegd:  “De overheid dient meer te helpen bij het verstrekken van beschermingsmiddelen. Ook moet de overheid samenwerkingen tussen verschillende gezondheidsinstanties – vooral op lokaal niveau – stimuleren en steunen. De ‘normale’ maatschappij dient op een duurzame manier te worden hervat. Dit kan worden gerealiseerd door de urgentie van klimaatverandering en duurzaamheid als deze pandemie te behandelen. Er moet, vooral nu, meer worden geïnvesteerd in het onderwijs, om de vergroting van kansenongelijkheid tegen te gaan. Ook moeten er ambassadeurs met migratieachtergronden aangemoedigd worden om binnen hun eigen gemeenschap op te staan om als verbindende pilaar met ‘de Nederlandse’ maatschappij te dienen.” Naast de geselecteerde initiatieven hebben wij de volgende noemenswaardige inzendingen ontvangen: 

 • Een digitale applicatie die alle drukke plekken van Nederland in kaart brengt. 
 • Met gemeenten en winkels het gesprek aangaan over een duurzame oplossing om verspilling van energie, die door teveel verlichting tijdens de avonduren veroorzaakt wordt, tegen te gaan.
 • Een anderhalvemetersamenleving waarborgen via trillende armbandjes.
 • Lokale initiatieven aansporen om meer beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen en hiervoor de samenwerking met elkaar op te zoeken. 
 • Papier op onderwijsinstellingen vervangen door e-books/e-readers.
 • Bedrijven aansporen om inburgeringscursussen aan te bieden en te verzorgen.

Ben jij geïnteresseerd om een of meerdere van de bovenstaande ideeën uit te voeren? Neem dan contact met ons op via deelnemer@nederlandmaaktimpact.nl Blijf onze socials in de gaten houden om de voortgang van de geselecteerde projecten te volgen!

X