Skip links

Impactvolle ideeën voor een 1,5 meter samenleving: Plantje Voor Morgen

Plantje Voor Morgen wilt aan de slag met het verweven van duurzaamheid in gevangenissen en andere penitentiaire inrichtingen. Een groene toekomst is er voor iedereen en dient het doel te worden van rehabilitatieprojecten die gedetineerden voorbereiden om terug de samenleving in te gaan. Duurzaamheid is immers een hedendaags maatschappelijk thema en ook gedetineerden dienen gestimuleerd te worden om aan de slag te gaan met de Sustainable Development Goals. Er kan nog veel verbeterd worden als het gaat om de betrokkenheid van (ex-)gedetineerden in de maatschappij en de duurzame toekomst van ons land. Maar wat kan Plantje Voor Morgen hierin betekenen?

Op drie vlakken zien wij potentie om aan de slag te gaan met duurzaamheid in
gevangenissen. Om te beginnen met de maatschappelijke betrokkenheid van
(ex-)gedetineerden op het gebied van duurzame ontwikkelingen. We merken dat er in
rehabilitatieprojecten meer aandacht gegeven kan worden aan onderwerpen als circulaire economie, duurzame energie en het belang van planten voor onze gezondheid. Plantje Voor Morgen wil in gevangenissen middels groen en educatieve projecten meer bekendheid creëren over het belang van een duurzame toekomst, om zo maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren.

Daarnaast is het recidivecijfer (lees: aantal procent van ex-gedetineerden dat terugvalt in criminaliteit binnen twee jaar na terugkeer in de samenleving) in Nederland momenteel 47 procent. Dit cijfer is vergeleken met andere landen relatief hoog. Een van de oorzaken hiervan is dat ex-gedetineerden weinig theoretische en praktische kennis hebben opgedaan tijdens hun periode in de gevangenis en moeilijkheden ondervinden in het zoeken naar werk. Plantje Voor Morgen ziet kansen om ex-gedetineerden een betere plek in de samenleving te bieden na vrijlating.  Ex-gedetineerden zullen door onze educatieve programma’s leren welke milieu gerelateerde en sociaaleconomische problemen ons land kent en hoe zij met duurzame oplossingen in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren om deze problemen op te lossen. Hiermee wordt voor ex-gedetineerden een duurzame oplossing gecreëerd bij het terugkeren in de
samenleving en zal het recidivecijfer op den duur hopelijk afnemen.

Tenslotte heeft iedereen, volgens internationale verdragen, recht op het hoogst haalbare
niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit recht wordt in Nederland nagestreefd door de Dienst Justitiële Inrichtingen, met voor penitentiaire inrichtingen een beleid gericht op een ‘menswaardig en stimulerend leefklimaat’. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat de natuur, of alleen al het uitzicht erop, een stressverlagende werking heeft en er voor zorgt dat mensen zich gelukkiger en minder vaak ziek voelen. Groen heeft een harmoniserende, rustgevende werking op ons allemaal en hierdoor is de natuur heel belangrijk voor onze (geestelijke) gezondheid. Plantje Voor Morgen wil (ex-)gedetineerden op deze manier de kans geven om hun lichamelijke en geestelijke gezondheid te verbeteren, waar ze zowel op de korte als op de lange termijn profijt van zullen hebben.

Al met al wil Plantje Voor Morgen zorgen voor groen en educatie over duurzaamheid voor alle (ex-)gedetineerden in Nederland. De komende tijd gaan we als team aan de slag om te kijken of onze oplossingen daadwerkelijk een positief effect kunnen hebben op het huidige systeem. Door middel van theoretische en praktische onderzoeken zullen we informatie uit diverse hoeken van het land verzamelen. We hopen zo om mensen in verschillende sectoren te enthousiasmeren en mee te laten helpen om het ‘groene virus’ te verweven in penitentiaire inrichtingen en hiermee (ex-)gedetineerden te inspireren om bij te dragen aan een hoopvolle toekomst.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze plannen en wil je een bijdrage leveren? Check dan onze socials en neem gerust contact met ons op!

@plantjevoormorgen (Instagram)
plantjevoormorgen@outlook.com

X