Skip links

Impactvolle ideeën voor een 1,5 meter-samenleving: Onderzoek naar de bevindingen van studenten omtrent onderwijs op afstand

Altan en Mohamed hebben samen het consultancybureau Op Eigen Kracht advies opgericht waarmee zij adviseren over hedendaagse uitdagingen. Samen delen zij de overtuiging dat de veranderende tijdsgeest vraagt om vernieuwende oplossingen.

Werken en studeren in een 1,5-metersamenleving

Inmiddels hebben we gemerkt dat meer dan de helft van Nederland positief denkt over thuiswerken. Een hoop mensen zegt na de coronacrisis (deels) vanuit huis te willen blijven werken. De andere helft van Nederland ziet het echter niet zitten. Deze groept noemt onder meer het gebrek aan sociaal contact met de collega’s en de verminderde concentratie thuis voor het werk als oorzaken. Thuiswerken en onderwijs op afstand is inmiddels de norm geworden. Onderwijs op afstand is momenteel een essentieel onderdeel binnen veel onderwijsinstellingen. Hoewel veel onderwijsinstellingen wegens principiële bezwaren of uit praktische redenen tegen online hoorcolleges waren, werden ze door de corona-crisis gedwongen om dit op korte termijn toch door te voeren. Problemen kunnen zich voordoen op verscheidene niveaus. Te denken valt aan belemmeringen tussen studenten onderling, tussen studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen, maar ook binnen de organisatie zelf. Deze problemen kunnen de kwaliteit van het onderwijs aan Nederlandse onderwijsinstellingen schaden, indien deze niet in een vroeg stadium worden geconstateerd en aangepakt.  

De oplossing van Op Eigen Kracht Advies

Onderwijsinstellingen hebben de afgelopen maanden enorm veel tijd en kosten gestoken in het organiseren van digitaal onderwijs. Door goed na te denken over de vormgeving van het digitale onderwijs hebben ze een hoop nadelen die studenten ervaren geëlimineerd of in ieder geval verminderd. Deze snel uitgevoerde aanpassingen aan het onderwijs kunnen natuurlijk gebreken tonen. Het doel is dat studenten kwalitatief onderwijs blijven genieten en dat medewerkers hun werk met plezier kunnen blijven doen. De noodzaak bestaat echter om vanuit studenten, medewerkers en de onderwijsinstellingen zelf verbeteringen door te voeren.  Voortdurend onderzoek naar de tevredenheid van de verschillende actoren binnen de onderwijssector is hiervoor essentieel. Door het in kaart brengen van de tevredenheid en mogelijke feedback van deze actoren ten aanzien van elkaar en de door onderwijsinstellingen gehanteerde systemen, kunnen consequent verbeteringen worden ingevoerd. Het in kaart brengen van de feedback kan met behulp van backend programmeren. De gegeven feedback komt binnen bij de backend. Door het verwerken van deze informatie worden alle ingevulde feedback en tevredenheidsresultaten bij elkaar gebracht. Wanneer dat gelukt is, kan het backend-programma deze informatie verwerken in een helder overzicht. Te denken valt aan data in tabellen en grafieken of zogeheten ‘heatmaps’. Op deze manier komen zowel de tevredenheid van de actoren als de bijkomende pijnpunten binnen de nieuwe realiteit voor de onderwijssector overzichtelijk naar voren. De digitale onderwijsvoorzieningen worden zo geëvalueerd en op basis hiervan kunnen mogelijke verbeteringen worden geïmplementeerd.  

X