Skip links

Impact maken doe je zo.

De meeste van ons willen positieve impact realiseren. Ook tijdens een crisis. De vraag is alleen: hoe doe je dat dan? Het antwoord: zeven simpele morele regels.

Door: Hoessein Alkisaei

Het is mei 2020 en de hele wereld is ‘verlamd’ door het coronavirus. Het zijn bijzondere, maar ook onzekere tijden. De een is open en eerlijk dat ie deze situatie wel prima vindt. De ander houdt zich dagelijks bezig met het herberekenen van zijn of haar spaargeld om de komende maanden (of nog langer) door te komen. Wij kunnen er helaas niet omheen, deze situatie heeft een significante impact op ons als individuen, maatschappij en als geglobaliseerde wereld.

Wat mij tijdens deze situatie opvalt is dat bepaalde karakteristieken van onze menselijkheid sterker tot uiting komen. Een daarvan is solidariteit. Om mij heen zie ik individuen, organisaties en instanties die hun netwerken activeren om de huidige situatie voor medemensen dragelijker te maken. Een aantal noemenswaardige voorbeelden: het verzorgen van voedselpakketten voor (eenzame) ouderen, op afstand bijles geven aan jongeren en hackathons organiseren om de crisis te kraken. De impactmakers achter deze initiatieven hebben maar één doel: de mensheid verenigen om samen deze situatie door te komen. 

Wat betekent het om impact te maken? Hoe maak je impact? Op wat voor manier(en) zou je de mensheid kunnen verenigen om de wereld een stukje mooier te maken? 

Volgens de aan Oxford University verbonden onderzoeker, Oliver Scott Curry, zijn er zeven morele regels die de mensheid verbinden en verenigen: 

  1. Het helpen van je familie
  2. Het helpen van de groep(en) waartoe je behoort
  3. Het teruggeven van gunsten
  4. Moedig zijn
  5. De mening van deskundigen in acht nemen
  6. Het eerlijk verdelen van middelen
  7. Het eigendom van anderen respecteren

Critici geven aan dat het (nog) niet duidelijk is of deze morele regels universeel zijn, of dat ze van maatschappij tot maatschappij verschillen. Ook lijkt het nog nadere onderzoek te vereisen of deze regels aangeboren of aangeleerd zijn. Daarom is deze lijst voor aanvulling en voltooiing vatbaar. 

Hoewel de huidige lijst vragen oproept, biedt het in ieder geval wel een raamwerk voor tijden en situaties als de huidige. Het kan dé verbindende factor zijn tussen verschillende mensen, groepen en lagen van de maatschappij. 

Impact maken, positieve impact, is de keuze om minimaal één van die morele regels uit te voeren. De manier waarop je het uitvoert doet er eigenlijk niet toe, zolang je maar een doel voor ogen hebt en ernaartoe werkt. Zo simpel is het. Je kunt ervoor kiezen om je familie te helpen door de beschikbare middelen eerlijk te verdelen. Of moedig te zijn en in te stappen om waar nodig de eigendommen van anderen te beschermen. Je kunt ervoor kiezen om op afstand (bij)les te gaan geven aan een groep kinderen, leerlingen en/of studenten. Of, zoals eerder genoemd, voedselpakketten te samenstellen voor degenen die het wat lastiger hebben gedurende deze tijden. 

Waar jouw benadering wel een invloed op heeft is de grootte van je impact. Hoe bedachtzamer en zorgvuldiger jij een uitdaging aanpakt, hoe meer dit zal resulteren in de impactafdruk. Maar, ook de grootte van die impactafdruk kan voor iedere individu een andere betekenis hebben. Kortom, help onze buren, onze ouderen, onze kinderen of andere medemensen. Ieder bereikt persoon is al impactvol! 

Vergeet alleen (voor nu) niet de richtlijnen van het RIVM te volgen 🙂

 

X