Skip links

Herdenken doen we samen – Het belang van herdenken

In ons vijfde en laatste stuk uit de reeks Herdenken doen we samen (in samenwerking met het Nederlands Dachau Comité) staan we stil bij de Nationale Dodenherdenking. Waarom zijn wij 75 jaar na dato nog steeds op 4 mei om 20:00 twee minuten stil? En waarom moeten we daarmee we doorgaan?

Ieder jaar staan we twee minuten stil bij de slachtoffers van (oorlogs)geweld in de hele wereld. We leren van jongs af aan dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is, door de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

De verhalen van de oorlog herinneren ons aan de ingrijpendheid er van: het gewone leven ondergaat een metamorfose in de negatiefste zin van het woord, terwijl slachtoffers miljoenen mensen ook in een continue rouw brengen. De gruwelijkheden van een oorlog zijn bijna niet voor te stellen in de huidige samenleving, en daarom blijft herdenken zo belangrijk. Als de geschiedenis ons iets leert, is dat vrijheid en onvrijheid instabieler zijn dan we denken.

Juist in deze tijd blijkt de waarde van onze vrijheid. We leren door de Corona-crisis dat het gewone leven voor zo veel geluk en welvaart hebben gezorgd in onze maatschappij. We leren door polarisering weer inzien dat vrijheden gemakkelijk kunnen omslaan in onvrijheden. Door discriminatie en racisme leren we dat het tegen elkaar opzetten van groepen en het aanwijzen van zondebokken nooit het antwoord kan zijn.

We kunnen de gruwelijkheden van het verleden niet ongedaan maken, noch kunnen wij alle misdaden tegen de menselijkheid die op dit moment spelen direct tegenhouden. Wat we wel kunnen doen is de herinnering aan deze onbeschrijfelijke ellende delen met elkaar, zodat de verhalen levend blijven. Zij die gestorven zijn, dienen met hun verhalen als een waarschuwing voor de toekomst. Een toekomst die wij kunnen voorkomen.

Sta daarom vandaag, op Dodenherdenking, stil bij slachtoffers van geweld over de hele wereld. Het maakt niet uit voor wie jij stil bent; jouw moment van stilte maakt al het verschil. Alleen samen kunnen we dit doen. Alleen samen geven we het signaal van ‘nooit meer’ af.

Herdenken doen we samen.

 -Team Nederland Maakt Impact

 

X