Skip links

Een herwaardering voor het collectief

Door: Buse Rumevleklioglu

Arbeid. Het is de eindhalte van een reis door klaslokalen, leerprocessen, (cijfermatige) beoordelingen en ontwikkelingsspurten. We willen allemaal een aangename aansluiting vinden bij die eindhalte. Een die niet enkel ons economisch, maar ook ons psychologisch kapitaal – optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen – versterkt. Het onderwijs bekleedt een voorbereidende en stimulerende rol hierin. De vraag is echter hoe dit zich in de praktijk uitwijst, en wellicht nog belangrijker, hoe dit ervaren wordt.

“Ik ben pas klaar met studeren als ik minimaal een hbo-opleiding heb afgerond.” De afgelopen jaren heb ik soortgelijke geluiden regelmatig opgevangen. Wanneer ik doorvroeg naar het onderliggend motief, bleek het telkens te gaan om ‘hogerop’ willen komen. Niet zozeer vanuit intrinsieke, maar vanuit extrinsieke motivatie, met als hoofdactor een omgeving die het toekomstperspectief van een mbo-studieloopbaan minimaliseert en ondermijnt. En daarmee een belemmerende factor in het psychologisch kapitaal vormt, want die opvatting dreigt algauw een markering te vormen in het onderbewuste van een individu.

Gelukkig is er een noemerverschuiving in scholingscategorisatie gaande: ‘laag en hoog’ maakt steeds meer plaats voor ‘praktisch en theoretisch’. Maar enkel daarmee komen we er niet. Positieve verandering bereiken we door het dichten van de kloof tussen en het bundelen van deze krachten. Door het verwerven van inzicht dat alle vormen van participatie en talent benodigd zijn voor onze samenleving. Het onderwijsveld is niet de enige verantwoordelijke voor deze kanteling. Gezamenlijk moeten we het belang van diversiteit onderstrepen.

De coronacrisis weerspiegelt dit belang glashelder, want zeg nou zelf, begin jij je kapper, favoriete koffietent, bibliotheek of sportschool niet te missen? Hadden we de crisis zonder bevlogen zorgpersoneel het hoofd kunnen bieden? En hoe bleven we zonder de journalistiek erover geïnformeerd? Kortom, zullen we maar beginnen met het herwaarderen van het arbeidscollectief?

 

 

X