Skip links

De Nationale ombudsman: brug tussen jou en de overheid

Reinier van Zutphen is als Nationale ombudsman een van de belangrijkste bestuurders van Nederland. Toch weten veel mensen niet wat de Nationale ombudsman doet. Op de topconferentie van Nederland Maakt Impact zal Reinier van Zutphen komen vertellen over zijn werkzaamheden en de uitdagingen waar hij tegenaan loopt. In dit stuk lees je alvast een voorproefje op zijn verhaal.

Door: Noah van Meekeren

Wat doet de Nationale Ombudsman?

Burgers komen veel in aanraking met de overheid, bijvoorbeeld bij een huwelijk, de geboorte van een kind, maar ook de aanvraag van een subsidie of het aanvechten van een boete. Soms gaat de dienstverlening niet helemaal goed en voelt een burger zich onjuist behandeld. Burgers kunnen dan een klacht indienen tegen een overheidsinstantie. Op landelijk niveau kan dat bij de Nationale ombudsman. De ombudsman doet dan onderzoek naar deze klachten en kan zo misstanden binnen de overheid tegengaan. Zo kan de afstand tussen burgers en overheid verkleind worden en kan de overheid rechtvaardig blijven.

Waar houdt Reinier van Zutphen zich nu mee bezig?

Recent organiseerde de Nationale ombudsman een congres over hoe overheid en burgers in 2030 met elkaar om moeten gaan. Samen met honderden ambtenaren werd gediscussieerd over welke rol de overheid moet aannemen om toegankelijk te blijven voor burgers. Een belangrijke uitdaging hierbij is de digitalisering van de overheid: de overheid wil graag steeds meer online werken, omdat zij bijvoorbeeld 24 uur per dag dan beschikbaar zijn voor burgers. Dat klinkt toegankelijk, maar dat kan in de praktijk ook anders uitpakken: niet iedere burger heeft bijvoorbeeld toegang tot het internet, en sommige burgers weten niet goed hoe zij met het internet moeten werken. Dit kan kansenongelijkheid creëren en dus moet de overheid goed nadenken hoe zij online hun diensten willen aanbieden aan iedere burger.

Ook contact tussen burgers en overheid is een uitdaging van de toekomst. Veel burgers geven aan dat zij op dit moment niet het gevoel hebben dat zij in contact staan met de overheid, maar met een machine. De ombudsman vindt dat persoonlijk contact een recht zou moeten zijn: iedere burger moet een ambtenaar kunnen spreken als zij daar behoefte aan hebben. Bij de Belastingdienst kon bijvoorbeeld alleen nog maar digitaal mee worden gepraat: de ombudsman schrok van de klachten die hij hierover ontving en besloot dat het anders moest. De klachten hebben zo gediend als een verbetering in de bewustwording dat de overheid wellicht goede ideeën heeft, maar dat in de uitvoering niet iedereen wordt meegenomen.

NedMI Topconferentie

Reinier van Zutphen wil op de topconferentie van Nederland Maakt Impact met jonge toekomstdragers het gesprek aangaan over de uitdagingen van de overheid in 2030. Ook voor jongvolwassenen is de relatie tussen overheid en burgers niet altijd duidelijk. Reinier van Zutphen wil deze relatie verbeteren, door naar jullie verhalen te luisteren. Zo wil hij het vertrouwen in de overheid weer herstellen.

X