Skip links

Corona

Laatst bijgewerkt: 18 april 2021

De topconferentie van Nederland Maakt Impact zal dit jaar in digitale vorm plaatsvinden. Alle deelnemers zullen via een digitaal platform de topconferentie volgen. Sprekers en workshopgevers zullen vanuit een fysieke studio bij de Fokker Terminal hun verhalen delen. Het digitale platform wordt zodanig opgebouwd dat deelnemers maximaal met elkaar en met de sprekers op locatie kunnen interacteren. 

Alle betrokkenen zullen t.z.t. hiervan op de hoogte worden gebracht.

————-

Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2020

Het zijn onzekere en aangrijpende tijden voor iedereen. In de afgelopen week is er voor gekozen om de topconferentie te verplaatsen naar 28 t/m 30 mei 2021. Dit komt na de gepresenteerde maatregelen van week 42. Alle betrokkenen worden benaderd omtrent deze verplaatsing.

————-

Laatst bijgewerkt: 02 oktober 2020

Na de persconferentie van 28 september jongstleden zijn er nieuwe maatregelen gepresenteerd. De Fokker Terminal – waar onze conferentie zal plaatsvinden – heeft een ontheffing op het aantal bezoekers ontvangen van de Veiligsheidsregio Haaglanden voor evenementen die cultureel van aard zijn. Dit is in dit artikel te lezen. Er wordt momenteel uitgezocht of onze topconferentie ook ‘cultureel’ van aard is. 

Het is in ieders belang om dit evenement op een zo veilig mogelijke manier, met inachtneming van alle voorgeschreven en waar nodig aanvullende maatregelen, te laten plaatsvinden. Hieronder vindt u een overzicht van alle coronamaatregelen die van toepassing zullen zijn tijdens de gehele conferentie. 

 • Voor teamleden, partners, deelnemers en sprekers geldt: kom niet naar de conferentie indien u of uw huisgenoot een of meerdere coronavirus gerelateerde klachten heeft (last van hoesten en/of niezen, verstopte neus, loopneus, of koorts);
 • Ieders gezondheid zal, overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM, voorafgaand aan de toegangsverlening tot de conferentie worden geverifieerd;
 • Iedere bezoeker van de conferentie zal voorafgaand aan het bezoek worden geregistreerd. De gegevens die daarvoor nodig zijn zullen zorgvuldig worden bewaard gedurende veertien dagen en zullen enkel ten behoeve van mogelijke bron- en contactonderzoek in verband met corona worden gebruikt. Na veertien dagen zullen de gegevens worden vernietigd;
 • Beide locaties, Madurodam en de Fokker Terminal, hanteren een veiligheidsprotocol dat aan alle veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid voldoet. Madurodam gebruikt het protocol ‘Veilig Samen Uit’ en de Fokker Terminal hanteert het door het Eventplatform opgestelde ‘Zakelijk eventprotocol’, en voldoen daarmee ook aan alle veiligheidsvoorwaarden;
 • Bij beide locaties worden extra hygiënemaatregelen, zoals extra schoonmaakrondes, getroffen;
 • Er zullen voldoende punten zijn waar men zijn handen kan desinfecteren;
 • Er wordt te allen tijde de veilige afstand van 1.5 meter tussen bezoekers gehouden. In iedere ruimte die tijdens de conferentie gebruikt wordt, is rekening gehouden met deze veilige afstand tussen bezoekers. Op locatie zal voldoende personeel aanwezig zijn die de naleving van de veilige afstand zal waarborgen;
 • Tijdens verplaatsingen van personen, bijvoorbeeld tussen de aanwezige ruimtes, wordt de veilige afstand van 1.5 meter uiteraard ook gewaarborgd. Bij het samenstellen van het programma is daar immers rekening mee gehouden en op beide locaties wordt gebruik gemaakt van brede passeerruimtes. Waar nodig wordt eenrichtingsverkeer gehanteerd;
 • Op beide locaties zullen voldoende aanwijzingsborden aanwezig zijn die de verplaatsingen in de gebouwen op een veilige manier mogelijk maken;
 • Iedere bezoeker wordt gevraagd zijn of haar handen regelmatig te wassen, te hoesten en te niezen in de binnenkant van de elleboog en om papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • Iedere bezoeker wordt gevraagd een eigen mondkapje mee te nemen;
 • Alle betrokken instellingen en overheden zijn ingelicht over de conferentie en alle veiligheidsmaatregelen die tijdens de conferentie zullen worden getroffen. Tevens is er een toezichthouder aangewezen die erop toe zal zien dat alle maatregelen worden nageleefd.
 • De toegang tot beide locaties is enkel beschikbaar voor vooraf geregistreerde bezoekers;
 • Op beide locaties mogen wij, met inachtneming van de maatregelen die bekend zijn gemaakt tijdens de laatste persconferentie, 200 deelnemers ontvangen. Beide locaties voldoen aan de extra veiligheidsvoorschriften die door de overheid zijn vereist;
 • Meer informatie over de genomen veiligheidsvoorschriften van Madurodam en de Fokker Terminal vindt u op:

Ook vindt u alle RIVM-proof evenementenlocaties op deze pagina.

Om ieders gezondheid te waarborgen, en om de conferentie veilig te laten verlopen, is het evenwel noodzakelijk om ons aan deze regels te houden.

X